For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Na selectie voor een Erasmusuitwisseling

College Psychologie

Selectieprocedure

Alle aanmeldingen worden afgehandeld door de selectiecommissie waar de staf van de opleiding zitting in heeft, en de coördinator International Office. Mocht je niet geplaatst kunnen worden voor de universiteit van je eerste keuze maar vindt de selectiecommissie je wel een goede kandidaat, dan word je geselecteerd voor de universiteit van je tweede keuze, mits je deze hebt aangegeven op het aanmeldingsformulier. Het streven is om alle studenten binnen vier weken na de aanmelddeadline van de uitslag van de selectie op de hoogte te stellen per e-mail. In sommige gevallen kun je voorwaardelijk geaccepteerd worden, bijvoorbeeld als je je propedeuse nog niet behaald hebt.

Nominatie en aanmelding bij de gastuniversiteit

Wanneer je geselecteerd bent voor een Erasmus uitwisseling zal je door ons genomineerd worden bij de partneruniversiteit en je wordt je geïnformeerd over verdere procedures. In veel gevallen zal de partneruniversiteit contact met je opnemen over haar aanmeldingsprocedure. Dit gebeurt echter niet altijd, dus controleer zelf actief de website van de partneruniversiteit voor verdere informatie! Daarnaast is het belangrijk dat je je houdt aan de aanmeldingsdeadlines van de universiteit waar je naar toe gaat. In sommige gevallen kan het niet naleven van een deadline ervoor zorgen dat je niet op uitwisseling kunt gaan.


Je weet dus pas zeker dat je aan de partneruniversiteit kunt studeren op het moment dat je daar officieel bent geaccepteerd! Het is aan de partneruniversiteit om je definitief te accepteren, en ook om je van praktische informatie te voorzien en te informeren over de procedures rond de aanmelding aan de universiteit, cursusinschrijving en bijvoorbeeld huisvesting.

Op de Canvaspagina voor het Erasmusprogramma waar je na je selectie toegang tot krijgt vind je een uitgebreide toelichting op alle stappen die je moet ondernemen.

 

Erasmusbeurs

Studenten die op een Erasmusuitwisseling gaan, kunnen in aanmerking komen voor een Erasmusbeurs. Deze beurs zal door de coördinator International Office voor je worden aangevraagdbij het centrale Erasmus bureau van de UvA.  Onder het kopje Praktische zaken-Financiën op deze website kun je meer informatie vinden over de Erasmusbeurs en eventuele andere beurzen waar je voor in aanmerking kunt komen.

Pre-departure bijeenkomst

Vóór vertrek organiseren de international offices van de UvA een gezamenlijke pre-departure bijeenkomst voor alle studenten die in het aankomende semester op uitwisseling gaan binnen het Erasmusprogramma. Tijdens deze bijeenkomst krijgen studenten (praktische) informatie over de uitwisseling en tijdens de aansluitende borrel kunnen studenten kennis maken met andere studenten van de UvA die aan dezelfde universiteit gaan studeren.

In het buitenland

In de meeste gevallen organiseert de gastuniversiteit een introductieprogramma voor nieuwe (internationale) studenten. Het is aan te raden om hieraan deel te nemen, zodat je goed voorbereid begint aan je buitenlandse studieverblijf en de mogelijkheid hebt andere (internationale) studenten te ontmoeten.
Het kan voorkomen dat je bij de start van de uitwisseling er achter komt dat je bepaalde vakken utoch niet kunt volgen en nieuwe vakken moet kiezen.

Na terugkomst - Erkenning studiepunten

Voor de erkenning aan de UvA van je in het buitenland behaalde cursussen heb je een officieel document nodig van de partneruniversiteit waarop de behaalde studieresultaten (naam van de cursus, aantal studiepunten en beoordeling) zijn vermeld. In het Engels spreekt men over een transcript (of records). Het transcript moet voorzien zijn van een datum en handtekening van de verantwoordelijke persoon. Alleen originele transcripts worden geaccepteerd als bewijs voor je behaalde resultaten, kopieën niet. Een officieel transcript mag ook digitaal aangeleverd worden, maar alleen rechtstreeks door de buitenlandse universiteit of via een download link beschikbaar gesteld door de buitenlandse universiteit. Je bent er zelf verantwoordelijk voor om dit transcript te verkrijgen bij de buitenlandse instelling.

Om de punten door het Onderwijsinstituut Psychologie te laten erkennen, ga je na terugkomst uit het buitenland tijdens het inloopspreekuur langs bij de coördinator International Office. Je moet je transcript meenemen en dan wordt samen met jou het erkenningsformulier ingevuld. Studenten krijgen geen cijfers voor de vakken behaald in het buitenland maar een AVV (aan verplichtingen voldaan). Voor meer informatie over de puntenerkenning kijk je na selectie op de Erasmus Canvaspagina.

Handel ook zo spoedig mogelijk alle zaken omtrent je Erasmusbeurs af.

Jouw persoonlijke ervaringen als Erasmusstudent zijn erg waardevol in de voorlichting aan de nieuwe lichting Erasmusstudenten! Meld je dus bij de coördinator International Office als je interesse hebt om over jouw ervaringen te spreken tijdens voorlichtingen over studie in het buitenland en je graag aankomende Erasmusstudenten wilt helpen in de voorbereiding naar hun uitwisseling.

Afgewezen

Mocht je zijn afgewezen voor een uitwisseling binnen het Erasmusprogramma, kun je je natuurlijk opnieuw aanmelden voor een volgende deadline. Mogelijk word je op een later moment met een beter cijfergemiddelde of een betere motivatie wel geselecteerd. Het is dan wel verstandig om feedback op je dossier aan te vragen.